Hoppa till sidans innehåll

Svårt att fylla upp styrelsen; kan du vara med?

2018-01-23 21:13
Så är det snart årsmöte och valberedningen har svårt att fylla alla platser i styrelsen. I dagsläget saknar vi en ordförande, en vice ordförande och två personer till valberedningen.
  • Uppdaterad: 2018-01-23 21:35

En förening behöver en styrelse, varför det är viktigt att fylla de platser som kvarstår. Du som läser detta och känner att du skulle kunna vara den vi söker, hör av er till Karin Profors eller Pernilla Einan. Vore väldigt kul om vi också lyckas med att få kvinnor till styrelsen, då de saknas i dag.

 

Ingen vill sitta i styrelsen - lägg ned föreningen?!

En vanlig frågeställning från idrottsföreningarna det senaste året handlar om situationen när ingen av medlemmarna vill kandidera till posten som föreningsordförande. Vad gör vi då - kan vi ha en styrelse utan ordförande? Ibland har frågeställningen t o m handlat om att ingen överhuvudtaget vill låta sig väljas till styrelsen! I det senare fallet blir mitt första råd alltid - Lägg ned föreningen!

Först som sist måste alla vara på det klara med att, om man vill ha en idrottsförening som är en rättskapabel ideell förening, så måste det finnas en styrelse. Utan styrelse finns ingen förening i form av en juridisk person.

Härefter bör alla också vara införstådda med att det inom idrottsrörelsen alltid ska vara på det sättet att det är föreningens årsmöte som bland medlemmarna väljer styrelse. Att bli vald av årsmötet, dvs att av medlemmarna få förtroendet att handha verksamheten, förpliktar. Vi talar ofta om förtroendevalda, dvs sådana personer som fått förtroendet - ansvaret - att handha sysslorna i en idrottsförening. Även beteckningen syssloman brukar användas fast kanske mest i juridiska sammanhang. Eftersom det är medlemmarna som utgör föreningen är det ytterst också medlemmarna som har ansvaret för att tillse att det finns en styrelse. Varje vuxen medlem bör någon gång åtminstone ha övervägt att själv kandidera till en förtroendepost i föreningen. Föreningen är en gemenskap för vilken alla ska känna ansvar och engagemang. Om så inte är fallet kan man utgå från att problem i föreningen snart dyker upp.

Hur kommer det då sig att färre och färre önskar ta på sig förtroendeuppdrag? Möjligen står svaret att söka i det faktum att allt större summor pengar omsätts i föreningarna, och att ansvaret för förvaltningen därför känns tyngre. Kanske beror det också på att vi har blivit mer individualistiska än tidigare generationers föreningsmedlemmar. Eventuellt kan det också bero på att allt färre har den grundläggande föreningskunskap som krävs, och därför är osäkra på vad det innebär att sitta i en föreningsstyrelse. Mycket tyder på det senare, inte minst om man ser till att just ordförandeposten verkar vara den svåraste platsen att rekrytera till.

En föreningsstyrelse är som kollektiv solidariskt ansvarig för verksamheten när årsmötet inte är samlat. En ordförande har i princip inte större ansvar än någon av de övriga i styrelsen. Vad det handlar om i styrelsearbetet är att göra en arbetsfördelning som involverar samtliga styrelseledamöter i arbetet. Vad det också mycket handlar om är att ha ett bra regelverk att falla tillbaka på. Föreningens stadgar bör därför alltid vara aktuella och finnas till hands i det löpande arbetet. Härutöver bör verksamhetsplan med ekonomiska prioriteringar, instruktioner och andra hjälpmedel finnas både för att underlätta styrelsens arbete och för medlemmarnas insyn. En större öppenhet i föreningsarbetet bidrar till ett ökat engagemang och därmed till minskad arbetsbelastning för några få. Meningen med idrottsföreningen är att människor gemensamt ska verka för det ändamål man sammanslutit sig för. Till detta hör också att var och en måste vara beredd att ta på sig det ansvar som det innebär att sitta i föreningsstyrelsen. Om så inte är fallet, brister förutsättningarna och då bör man överväga att lägga ned föreningen.

Skribent: KKOK

Samarbetspartners: 

 

sl_8182_c_pos_ce_web_182x46

 

EMAG_2c

 

Prevas logo-cent

 

1915844_116822235006302_6150314_n

 

Sejfo färg logo copy

 

Corporate logo med pay off

volvo-logo

YARA_RGB

 

 

Beijer

 

All_conveyor-svartGL-logo

 

    gleason

 

logo_marposs

Postadress:
Köping-Kolsva OK - Orientering
Brovägen 15
73113 Kolsva

Besöksadress:
Brovägen 15
73113 Kolsva

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info